support

Vi ønsker at tilbyde vores MultiMark CRM kunder den bedste service- og supportydelse. Med Supportnet strømliner og højner vi supportorganisationen for at sikre en ensartet og procesorienteret struktur for håndtering af MultiMark CRM support- og udviklingsopgaver.

Supportnet giver vores kunder:

 • Et sted at henvende sig
 • Bedre koordinering og opfølgning på sager
 • Fleksibilitet
 • Samlet overblik over lukkede og igangværende sager
 • Egen adgang til overblik og opdatering af indmeldte sager.

PR. 1/12-2016 SKAL ALLE SUPPORTSAGER INDBERETTES DIREKTE PÅ CONSIT SUPPORTNET VIA:

SUPPORTNET.FICS.DK

D. 1/12-2016 lukker mailboksen: support@multimark-solutions.dk


ADGANG OG VEJLEDNING TIL SUPPORTNET

Jeres MultiMark CRM Superbruger modtager en e-mail med adgangsoplysninger og vejledning til Consit Supportnet.

E-mailen fremsendes direkte til den enkelte bruger.

Hvis du har spørgsmål til Supportnettet, kan du kontakte os på vores supportnummer: +45 78 77 33 94

Vi glæder os til at supportere dig.

Med venlig hilsen

Consit Support

fics logo

Ny aftale skal gøre det enklere og hurtigere for kommunerne at integrere FICS ESDH med SAPA.

MONOPOLBRUDDET

Tidligere havde KMD et ”de facto” monopol på IT-løsninger til det offentlige. Sådan er det ikke længere. Et af de IT-projekter, som udspringer af monopolbruddet, er SAPA, Sagsoverblik/Partskontakt.

SAPA er en ny IT-løsning i den fælleskommunale infrastruktur, som skal samle data fra flere forskellige datakilder og sikre, at borgere og virksomheder oplever en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.

NYE SNITFLADER

For at kunne samle data, er det nødvendigt for kommunerne at have de rigtig snitflader imellem systemerne. De nye snitflader skal gøre det muligt for kommunerne at integrere monopolbrudsløsningen SAPA med deres FICS Sag ESDH, Consit Gruppens sags- og dokumenthåndteringsløsning.

HENSIGTSERKLÆRING

Derfor har KOMBIT, kommunernes IT-fællesskab, og Consit Gruppen indgået en hensigtserklæring, som er forløberen for den kommende rammeaftale. Fra starten af 2017 bliver det muligt for kommunerne at benytte en rammeaftale, når de skal indkøbe nye snitflader.
Aftalen sikrer kommunerne ens priser og vilkår, og at alle KOMBITs IT-retningslinjerne overholdes og gør kommunerne i stand til at arbejde effektivt og skabe gode resultater, når de går i gang med at implementere SAPA.

OM FICS ESDH

FICS er et dansk udviklet elektronisk sags- og dokumenthåndteringsværktøj (ESDH), som siden 1990 er blevet implementeret i både offentlige og private virksomheder. FICS hjælper kunderne med at opnå højere effektivitet og med at yde bedre service til deres kunder.
Vi har gennem årene opbygget en stor kompetence på ESDH-området. Vi har leveret løsninger til mange forskellige brancher, både i det offentlige og private. Derfor er vores viden og erfaring indenfor ESDH-løsninger meget omfattende. Læs mere om FICS ESDH.

Vil du vide mere om FICS?
Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder med FICS.

Odd Rune, IT-Forretningskonsulent
or@consit.dk
Tlf. 31 41 40 98

nyhedsbrev billede

nyhedsbrev billede

I de seneste år har Consit Gruppen tilpasset virksomheden i tråd med den samlede strategi og handlingsplan, som bestyrelsen har fastlagt.

I samme periode har vi derfor suppleret vores eksisterende forretning ved at foretage et par strategiske opkøb af virksomheder, hvor både produkter, kunder og medarbejdere passer rigtig godt ind i Consit Gruppens samlede strategiplan.

Det betyder, at Consit Gruppen i dag arbejder med IT-løsninger og professionel rådgivning inden for fire strategiske produkt- og forretningsområder, som vi ønsker at fokusere 100 % på og som alle komplementerer hinanden rigtig godt i markedet.

CONSIT GRUPPENS FORRETNINGSOMRÅDER

Vi tilbyder løsninger og professionel rådgivning inden for følgende områder:

 • Økonomi- og virksomhedssystemer – ERP-løsninger
 • Sags- og dokumenthåndteringssystemer – ESDH-løsninger
 • Salgs- og marketingsystemer – CRM-løsninger
 • Business Intelligence og Business Analytics – BI-løsninger

Nogle af jer har tidligere modtaget nyhedsbreve fra os på forretningsområderne enkeltvis. I sammenhæng med ovenstående, vil vi fremover udgive et samlet nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere, som indeholder relevante informationer, nyheder, kundehistorier etc. fra alle forretningsområderne i Consit Gruppen.

 

Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag.

Med venlig hilsen
Consit Gruppen

Morten Skovby
Adm. direktør

morten-skovby

cloud initiativer

HVAD ER CLOUD-LØSNINGER EGENTLIG?

Der findes utallige definitioner på, hvad en cloud-løsning er. Nedenstående er Gartners bud på en definition:

“…..a style of computing in which scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service using Internet technologies.”

På dansk referer man ofte til cloud-løsninger som “tjenester eller services i skyen”. Cloud-løsninger fordeler sig på tre forskellige typer af services:

 • Software as a Service (SaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Infrastructure as a Service (IaaS).

Flere og flere virksomheder skifter til cloud-løsninger, bl.a. fordi det giver mange fordele, ikke bare økonomisk, men også i forhold til fleksibilitet og nye muligheder. De områder hvor virksomheder vælger at optimere kan være forskellige, men det er sandsynligvis de følgende tre område, som flest virksomheder fokuserer på:

 1. At flytte workloads i skyen
 2. At optimere på eksisterende cloud-løsninger
 3. At udvide brugen af offentlige skyer.

Figuren nedenfor viser fordelingen af Cloud-initiativer i henholdsvis SMB (Small and Medium Business) og Enterprise segmentet.

cloud initiativer

Kilde: RightScale 2016 State of the Cloud Report

FØRSTE OG NÆSTE GENERATION CLOUD-LØSNINGER

Forskellen på første og næste generation cloud-løsninger ligger bl.a. i, at første generation løsninger ikke formår at udnytte alle de muligheder en moderne cloud-løsning indeholder, men det gør næste generation løsningerne i større grad, bl.a. fordi de er blevet mere fleksible, ensartede og kraftfulde.

Første generation cloud tog heller ikke højde for de udfordringer som mange virksomheder i dag arbejder med, fx de mange data og applikationer, som skal fungere hurtigt og nemt på tværs af platforme (fx private, public eller hybrid cloud-løsninger) og som mange forskellige slags enheder skal kunne tilgå.

Et andet problem med første generation løsningerne er, at de ofte har udbyderen i fokus. Det tvinger kunden til at tage udgangspunkt i løsningen og ikke egne forretningsbehov. Med en næste generation cloud-løsning, kan udviklerne selv tilpasse applikationerne, hurtigt og nemt, så de er tilpasset virksomhedens behov.

ERP SOM CLOUD-LØSNING

En ERP cloud-løsning er typisk en SaaS-løsning. Blandt fordelene ved en ERP cloud-løsning er, at du er sikret høj funktionalitet og maximal driftssikkerhed. Desuden kan du hente besparelse på driften, fordi der ikke er udgifter til vedligehold af servere og hardware. Din virksomhed kan koncentrere sig om effektivisering af selve forretningen, mens andre sørger for den stabile drift af løsningen.

Der er mange fordel ved ERP som cloud-løsning, her er et overblik over nogle af dem:

 • Lavere omkostninger til IT
 • Bedre evne til at tilpasse sig forandringer i markedet
 • Mindre kompleksitet
 • Større fleksibilitet
 • Ingen kompromiser ift. sikkerhed
 • Ikke nødvendigt at afgive kontrol over jeres datacenter.

Find ud af hvor jeres cloud potentiale ligger gemt!

Vil du vide mere om hvordan din virksomhed kan udnytte det potentiale, der ligger i ERP som cloud-løsning?

Så kontakt Chefkonsulent Marianne Nørskov på 20 88 36 06 eller mgnoerskov@consit.dk.

Consit Gruppen har mere end 20 års erfaring med rådgivning omkring IT-løsninger.

Referencer

Gartner http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/
RightScale 2016 State of the Cloud Report  https://www.rightscale.com/lp/state-of-the-cloud
Oracle https://www.oracle.com/cloud/index.html

Med et CRM-værktøj sikre du, at vigtige informationer om dine kunder ikke går tabt i en travl hverdag.

CRM er et stærkt værktøj, når du vil forbedre din virksomheds evne til at opsamle, bearbejde og anvende alle de informationer omverden stiller til rådighed om din kunde.

CRM dækker over mange aspekter i en virksomhed, men det handler i bund og grund om relationsstyring. Det kan f.eks. være:

 • Hvordan modtager vi en ny kunde?
 • Hvordan servicerer vi kunden?
 • Hvornår var vi sidst i kontakt med kunden?
 • Kan vi forudse et kommende behov hos kunden?

crm process

Et CRM-værktøj er også en måde at sikre, at jeres medarbejdere arbejder på samme måde når de registrerer informationer om kunden. Det er vigtigt at sikre kundeinformationerne, så I ikke mister værdifuld viden f.eks. hvis en medarbejdere forlader virksomheden.

En kunde eller en potentiel kunde har oftest kontakt med flere af virksomhedens medarbejdere. MultiMark CRM kan hjælpe jer med at skabe værdi for kunden, ved at sikre alle medarbejdere adgang til de nyeste og mest relevante data om kunden.

Når I har nem adgang til de nyeste informationer, kan det være med til at gøre jeres salgsproces mere effektiv og gøre det muligt for jer at yde en højere kvalitet når det kommer til support og service.

HVORFOR INDSAMLE INFORMATIONER?

Når du indsamler informationer om dine kunde bliver det langt nemmere for virksomheden at forudse hvad kundens behov er.crm værdiprocess

Hvis du kan møde dine kunders behov meget præcist, kan du skabe værdi for din kunde. På den måde sikrer du tilfredse kunder, som vil blive ved med at handle med din virksomhed. Det siger sig selv, når skaber du værdi for kunden, skaber du også værdi for din egen virksomhed.

FORDELE VED AT BRUGE CRM

 • Reducere administrative omkostninger.
 • En ensartet tilgang til at registrere relevante informationer om kunden.
 • Nemmere for jer at dele viden internt.
 • Nem adgang til relevante informationer om kunden.
 • Processer kan gøres mere effektive.
 • Bedre kundeservice.
 • Reducere antallet af fejl.
 • Kan integrere data fra andre systemer f.eks. jeres økonomisystem.

Find ud af hvordan MultiMark CRM kan hjælpe din virksomhed!

Kontakt os på 70 20 20 69 eller kontakt os via kontaktformularen.

dansk byggeri

I år kan du møde Consit på Dansk Byggeris IT Messe 2016. For første gang nogensinde deltager vi som udstiller på IT Messen, der har fokus på IT-værktøjer til bygge- og anlægsbranchen.

Messen afholdes af Dansk Byggeri som, i samarbejde med IT-rådgivningsfirmaet BASIT, har udvalgt en række virksomheder, der opfylder de specifikke krav, som stilles til IT-værktøjer i bygge- og anlægsbranchen. Udstillerne skal kunne levere IT-værktøjer som:

 • Opfylder de IT-mæssige behov og udfordringer, som bygge- og anlægsbranchen har i hverdagen.
 • Er gennemtestede og nøgleklare løsninger, der fungerer fra første dag.
 • Fungerer optimalt, selvom man kun har få IT-ressourcer at trække på i virksomheden.

Ideen med messen er at samle relevante IT-leverandører på ét sted, så de besøgende nemt kan få et overblik over de bedste IT-værktøjer til deres branche, og samtidig møde menneskene bag produkterne. Der er mulighed for at afprøve værktøjerne, sammenligne de forskellige leverandører og komme i dialog omkring faktiske behov.

Målet med messen er at hjælpe virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med at blive mere effektive i hverdagen. Ved at tage IT-værktøjer i brug kan virksomheden gøre arbejdsgange nemmere, mere overskuelige og mindske sandsynligheden for fejl. Messen henvender sig primært til beslutningstagere og personer med administrativt ansvar indenfor bygge og anlæg.

 

Praktisk info om Dansk Byggeri IT Messe 2016

Dato: d. 9. februar i Taastrup, d.10. februar i Middelfart eller 11. februar i Aarhus.

Tid: kl. 8.30-15.30.

Pris: gratis for medlemmer af Dansk Byggeri. Ikke-medlemmer: 400,- ekskl. Moms (Du får morgenmad, let frokost, kaffe/kage).

Tilmelding: Arrangementet er afholdt.

Consit har et begrænset antal gratis billetter. Du kan sikre dig en ved at kontakte Christel Rye Nilson, Marketingkoordinator på tlf. 25 21 04 09 eller e-mail: crnilson@consit.dk

 

Vi glæder os til at møde dig på Dansk Byggeri IT Messe 2016!