CASE – HANS JUST

Hans Just hovedkontor

MULTIMARK CRM WHOLESALE STYRKER HANS JUSTS FORHANDLINGSPOSITION

Jakob Christensen, Sales Director, Hans Just:

MultiMark gør besøgsplanlægningen mere enkel og overskuelig, så vi sikre, at vi får besøgt vores kunder med de mest optimale intervaller og kan lave indsalg i rette tid.

MultiMark gør den administrative del af salgsarbejdet enkel for vores salgskonsulenter. De kan stå ude i butikken og optage nye ordrer sammen med kunden. De administrative arbejdsgange er nemme at arbejde med, så vi kan koncentrere os om vores kunder og salgsarbejdet.

Det er en stor fordel, at salgskonsulenternes dagligdag er samlet i et system. Det bliver fx nemmere for konsulenterne at indsamle, dokumentere og følge op på distributions- og markedsinformation. Med de informationer kan vi følge op på om vores produkter bliver præsenteret rigtigt. Så kan vi styre indsalgsperioden, så den rigtige mængde varer er i butikken mens en kampagne kører.

VALG AF SYSTEM

Før Hans Just A/S valgte MultiMark CRM Wholesale vurderede man flere forskellige CRM-løsninger. Et afgørende parameter var, at det skulle være en løsning som kunne integrere data fra andre systemer, så konsulenterne kun skal arbejde med et system, når de er “ude i marken”. Med MultiMark, har Hans Just A/S fået en løsning som bl.a. integrerer data fra både ERP-systemet, Category Management (CatMan) og Outlook.

IMPLEMENTERING

Under implementeringsprocessen blev man i Hans Just A/S bevidst om, at mulighederne i MultiMark var endnu bedre end først antaget. Helt konkret gjorde funktionen for avanceberegning, at salgskonsulenterne i endnu højere grad kunne tilpasse deres ordrer.

En anden funktion der oversteg forventningerne var marketingmodulet. Den del af systemet bruges til central styring af fx kampagnemateriale. Det viste sig også her, at der var endnu bedre muligheder, end første vurderet, for at have korrekt og opdateret materiale liggende i MultiMark, så det altid er nemt tilgængeligt for salgskonsulenterne.

I dag arbejder Hans Just A/S med MultiMark CRM Wholesale på den måde, at Back Office sørger for at vedligeholde kampagner, sortimenter, marketing materiale og markedsspørgsmål. Det betyder, at alle Front Office medarbejdere, dvs. salgskonsulenterne, har nem adgang til de samme nødvendige informationer og de ved, at disse altid er korrekte og opdaterede.

ØGET VÆRDI MED MULTIMARK CRM WHOLESALE

Bland nogle af de fordele som Hans Just A/S har oplevet ved at tage crm værdiprocessMultiMark i brug, er bl.a., at det er blevet nemt at optage ordrer til de rigtige priser. Med de muligheder Back Office har for central styring af informationer, er det blevet lettere at sikre, at salgskonsulenterne hele tiden har adgang til de seneste priser og materialer.

En anden fordel er, at det er blevet nemmere at arbejde med CRM, fordi Hans Just A/S nu har en struktureret tilgang til at indsamle og dokumentere data, fx markedsspørgsmål om bl.a. distribution og facing.

De data som salgskonsulenterne indsamler i butikken, er let tilgængelige for alle i organisationen. Det betyder, at en større del af organisationen har et endnu bedre kendskab til de enkelte kunder og deres behov.

Resultatet er, at Hans Just A/S bedre kan forudse og imødekomme kundernes behov og derfor også skabe øget værdi for både virksomheden og for sine kunder.

HANS JUST A/S HAR FÅET EN STÆRKERE FORHANDLINGSPOSITION

Hans Just har gennem implementeringsfasen og i den daglige brug af MultiMark, opdaget de mange fordele der er ved at bruge en CRM-løsning, som er skræddersyet til wholesale:

  • Nemmere ordreoptag
  • Alt information samlet på et sted
  • Mange muligheder for central styring af korrekte og opdaterede informationer til sælgeren
  • En struktureret metode til dokumentation, fx indsamling af data om kunder og markedsspørgsmål
  • Lettere at dele viden på tværs af organisationen
  • Bedre overblik.

I Hans Just A/S har man også oplevet, at det overblik man kan skabe ved at bruge et CRM-værktøj som MultiMark CRM Wholesale, har bidraget til, at man i endnu højere grad kan tage kvalificerede beslutninger på baggrund af de omfattende data man indsamler.

Sidst, men ikke mindst, har det også betydet, at Hans Just A/S har kunnet styrke sin forhandlingsposition bl.a. ved årsaftaler, fordi man nu har data der understøtter argumenterne i forhandlingsprocessen.

hans just logo

HANS JUST

Hans Just blev grundlagt i 1867 og er en familieejet virksomhed i 5. generation.

Foruden aktiviteterne i Danmark, har Hans Just gruppen aktiviteter i de nordiske lande og er både repræsenteret i Sverige, Norge og Finland med egne selskaber. Hans Just beskæftiger sig med import, salg, distribution og markedsføring af udvalgte internationale mærkevarer inden for spiritus, vin og non-alkoholiske drinksmiksere.

Læs mere om Hans Just A/S: www.hansjust.dk

Vil du vide mere om MultiMark CRM Wholesale?

Kontakt Consit Gruppen | info@consit.dk | +45 70 20 20 69 eller kontakt os via kontaktformularen.