COBE

cobe

Sådan fik COBE styrket samspillet mellem IT-værktøjerne

COBE er en arkitektvirksomhed med ca. 130 ansatte, som leverer rådgivning inden for arkitektur, landskabsarkitektur og byplanlægning.
COBEs projektledere, styrer de mange projekter og er også ansvarlig for økonomien i projekterne.

Til at håndtere selve økonomifunktionen havde COBE tidligere et samarbejde med en ekstern bogholder, men havde et ønske om at bringe kompetencerne ind i huset. Samtidig ville man gerne forbedre de administrative processer og gøre dem mere enkle.

COBE gik derfor i gang med at kigge efter en ERP-løsning.

”Det var meget vigtigt for os, at det skulle være et økonomisystem, som kunne fungere i samspil med de IT-værktøjer vi i forvejen bruger, specielt EazyProjects”, fortæller Kristian Hollmann, Finance Director hos COBE.

Samspil mellem IT-værktøjerne

COBE arbejder med forskellige IT-værktøjer i forbindelse med administration og projektstyring.
Som projektstyringsværktøj bruger COBE løsningen EazyProjects. En løsning som er udviklet specielt til arkitekter, ingeniører og rådgivere.

Derudover bruger medarbejderne Pleos firmakortløsning til at håndtere udgiftsbilag, fx i forbindelse med rejseafregninger. ”Før vi implementerede Pleo havde vi 200-300 manuelle afregninger hver måned. Det gav meget manuelt arbejde”, fortsætter Kristian Hollmann.

Hver af løsningerne fungerede godt i organisationen som selvstændige værktøjer, men der manglede dataudveksling mellem løsningerne. Det gjorde det svært for projektlederne at danne sig et hurtigt overblik over de samlede udgifter og ressourcer på et projekt. Der var også et ønske om at skære ned på de manuelle processer, så man fik så få som muligt.

Kristian Hollman: ”Jeg ved ikke noget værre end dobbeltarbejde og manuelle processer! For mig er det vigtigt, at vi bruger vores tid der hvor det giver værdi, og ikke på at taste de samme informationer i flere forskellige systemer. Derfor er det vigtigt for os, at vores ERP-løsning afspejler projektledernes administrative arbejde, og gør det så enkelt som muligt.”

Sådan hjalp Dynateam COBE

COBE endte med at vælge Microsoft Dynamics NAV som ERP-løsning. Igennem beslutningsprocessen rådgav Dynateam omkring mulighederne med NAV.

Kristian Hollmann fortæller: ”en af grundene til at vores valg faldt på NAV var, at vi kunne få de nødvendige integrationer til vores eksisterende IT-løsninger, fx EazyProjects.”

”Det var en meget agil proces vi havde sammen med Dynateam. De var hurtige til at sætte sig ind i vores behov, og havde en rigtig god forståelse for vores forretning.  Dynateam hjalp os med at tilpasse vores NAV-løsning, så den matcher vores organisation og forretningsbehov.”

”Vi har været meget tilfredse med forløbet med Dynateam. Implementeringen gik efter planen. Dynateam har overholdt alle aftaler og leveret det de lovede. De ting som de vidste ikke kunne lade sig gøre i først del af implementering, gjorde de med det samme opmærksom på. Så vi har hele tiden haft realistiske forventninger til planen, og hvad det kunne lade sig gøre og hvornår.”

”Vi er meget tilfredse med den løsning vi har. Den giver os værdi fordi de administrative opgaver bliver gjort hurtigere og smartere end før. Projektlederne sparer tid på de administrative opgaver. Informationer skal kun tastes i et system, og projektlederne har bedre overblik i forhold til budget- og ressourceplanlægning. Vi har også en integration til Document Capture fra Continia. Det giver et fantastik godt overblik over hvor alle vores fakturaer ligger og gør fakturahåndteringen så meget nemmere”, fortæller Kristian Hollmann.

”Vi er meget glade for den support vi får hos Dynateam. Hvis tingene brænder på, får vi hurtigt support og kvalificeret hjælp”, slutter Kristian Hollmann.

Om COBE

COBE beskæftiger sig med arkitektur og design af bygninger, offentlige rum og byplanlægning. Med fokus på både sociale, praktiske, økonomiske og miljømæssige aspekter skaber COBE rum, som matcher den lokale kontekst og tager hensyn til det sociale liv og brugerne.

COBE arkitekter har mange forskellige projekter i porteføljen, både i Danmark og internationalt. Blandt de mest kendte er den nye Nørreport Station, Røde Kors frivillighus på Blegdamsvej i København, og transformationen af Christiansholm, bedre kendt som Papirøen, som står færdig i 2021.

Læs mere om COBEs projekter

Vil du vide mere?

Læs mere om vores Microsoft Dynamics brancheløsning til arkitekter.

HMCKontakt:

Henrik Munch Carlsen

Salgschef

hmc@dynateam.dk

+45 21 84 86 21