fbpx

KONSULENTYDELSER

Consit Gruppens konsulentafdeling råder over nogle af de fagligt dygtigste og mest erfarne IT-forretningskonsulenter i Danmark.

Consit Gruppen udbyder konsulentydelser inden for:

 • Økonomi- og virksomhedssystemer (ERP)
 • Sags og dokumenthåndtering løsninger (ESDH)
 • Salgs- og marketingsystemer (CRM)
 • Business Intelligence løsninger (BI)

I samarbejdet med vore kunder har vi fokus på strategisk procesoptimering, hvor faglighed, tryghed og nærhed er vigtige succeskriterier i opgaveløsningen.

Vi har leveret konsulentrådgiving i mere en 20 år og har i dag nogle af markedets dygtigste IT-konsulenter.

I Konsulentafdelingen arbejder vores konsulenter passioneret og kontinuerligt med at finde de muligheder i løsningerne, der skaber bedst mulig værdi for vores kunder.

Vi ønsker at:

 • Konsulentafdelingen består af medarbejdere, som har den bedste faglighed og har en passion for konsulentarbejdet.
 • Konsulentafdelingen har sit primære fokus på at hjælpe mellemstore og store virksomheder.
 • Konsulentafdelingen ydelser strækker sig fra ledelsesrådgivning, turn-key projekter, projekt ledelse til faglig konsulentarbejde.

IMPLEMENTERINGSMETODE

Consit Gruppens metode består af en anbefalet tilgang til implementering. Metoden sikrer et styret forløb og en yderst effektiv implementering.

Metoden er skalerbar og tilpasses typisk som en integreret aktivitet ved et implementeringsprojekts opstart. Forløbet og anvendelsen af værktøjerne tilpasses opgavens størrelse og til den organisation som skal modtage projektet.

Konsulentdivisionen stiller metoden og dens værktøjer frit til rådighed for konsulenterne til løsning af opgaverne hos vores kunder.


Metoden har været benyttet i en lang række projekter og sikrer at kunden:

 • Opnår vedvarende forretningsmæssige fordele og forbedringer
 • Forankrer løsningen i organisationen
 • Involverer brugerne aktivt ved hjælp af piloter
 • Opnår hurtige og synlige forbedringer
 • Udvikler løsningen iterativ via prototyper

Metoden er opdelt i logiske hovedfaser og tværgående aktiviteter.

metode consulting

De logiske hovedfaser består af:

 • Foranalyse, i denne fase fastlægges målsætninger, business case, scope og succeskriterier
 • Design, i denne fase fastlægges de fremtidige processer, løsningsdesignet og organisation
 • Konstruktion, i denne fase sættes systemet, tilrettes og valideres
 • Implementation, i denne fase valideres løsningen af kunden, og idriftsættelsen planlægges og eksekveres
 • Løsningsgennemgang, i denne fase opsamles erfaringer og forretningsforbedringsprojekter planlægges

De tværgående aktiviteter består af:

 • Datakonvertering, her planlægges og eksekveres datakonvertering.
 • Teknisk infrastruktur, her planlægges og eksekveres infrastruktur og IT-miljøstrategi.
 • Kompetenceudvikling, her planlægges kompetenceudviklingen af projektteamet, super- og slutbrugeren.
 • Program og projektledelsesmetode, her planlægges og styres projektets fremdrift og kvalitet.
 • Forandringsledelse, her planlægges og udføres de forandringsfremmende aktiviteter.

Vil du vide mere om vores konsulentydelser?

Kontakt: Konsulentchef Marianne Nørskov | mgnoerskov@consit.dk | +45 20 88 36 06 eller kontakt os via kontaktformularen