fics logo

FICS ESDH er et dansk udviklet elektronisk sags- og dokumenthåndteringsværktøj. Siden starten af 1990, er FICS ESDH implementeret i både offentlige og private virksomheder. Her hjælper FICS kunderne med at opnå højere effektivitet, og med at yde bedre service til deres kunder.

Vi har gennem årene opbygget en stor kompetence på ESDH-området. Vi leverer løsninger til mange forskellige brancher, både offentlige og private. Derfor er vores viden og erfaring indenfor ESDH-løsninger meget omfattende.

Dokumenthåndtering

Et center for kommunikation

E-mails, breve, tegninger, fotografier, regneark ect.
Du kommunikerer med dine kunder og kolleger på mange måder. FICS er 100 % integreret i Office-programmerne og giver din virksomhed én platform, hvor alle dokumenter er samlet.

Det betyder, at du har styr på alle informationer, så de også er lette at finde frem, næste gang kunden ringer. Din virksomhed sparer kostbar tid, og kunden får hurtigt svar.

Med dokumenthåndtering får du overblik over økonomien i jeres projekter, så I kan drive en sund og rentabel forretning.

Workflow

Styrede sagsgange skaber effektivitet

I alle organisationer og virksomheder er der vigtige standardprocedurer, som kan sikres via en effektiv elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Det gælder, uanset om det er et stort byggeprojekt eller en ansøgning om førtidspension.

Alle standardprocedurer og standardformularer lægges ind i FICS Workflow, og er med til at sikre, at kvaliteten er i orden.

Under “Kundecases” kan du læse mere om de ESDH-løsninger, som vi har leveret til vores kunder i den private og offentlige sektor.

Arkiveringsversioner

Arkiveringsversioner

Alle regioner og kommuner har pligt til at aflevere kopi (arkiveringsversion) af data til et offentligt arkiv fra IT-systemer, hvor der er truffet bevaringsbeslutning.

Vi er godkendt som leverandør af Rigsarkivet, og har udarbejdet og fået godkendt arkiveringsversioner af IT-systemer efter reglerne Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020

Vi udarbejder både arkiveringsversioner fra vores eget FICS ESDH, men også fra andre ESDH-systemer, hvor vi ikke selv er leverandør.

Læs mere om arkiveringsversioner