CASE – PENSAM

pensam flag

Sådan fik PenSam mere værdi ud af sin eksisterende ERP-løsning

PenSam er et pensionsselskab, der leverer arbejdsmarkedspension til FOAs faggrupper, som er lønmodtagere i både kommuner, regioner og private virksomheder. PenSam tilbyder også bank- og forsikringsprodukter til deres pensionskunder.

PenSams ERP-løsning blev implementeret for mere end 10 år siden. Løsningen fungerede som den skulle, men PenSam udnyttede ikke fuldt ud alle de funktionalitet der lå i løsningen. Derfor var der mulighed for, at PenSam kunne optimere deres processer og blive mere effektive. Det krævede dog, at man arbejdede indgående med at skabe indsigt i løsningen og forretningsprocesserne omkring den.

Til at hjælpe med det, bragte PenSam Consit på banen. Consit skulle hjælpe med at skabe et bedre overblik over dataflow, datastruktur, og de mange manuelle arbejdsrutiner. Det har været en løbende proces, og samarbejdet har betydet, at PenSam har fået forbedret eksisterende arbejdsprocesser.

Den viden Consit bragte ind i samarbejdet har betydet, at PenSam er blevet bedre til at udnyttede deres eksisterende løsninger.

Optimeringsarbejdet har givet PenSam større værdi af deres forretningsprocesser bl.a. i deres økonomiafdeling, hvor man fik automatiseret flere af de manuelle arbejdsgange. PenSam fik også dokumenteret processer og sikret tværgående viden. Tværgående indsigt i dataflow/forretningsprocesser betyder, at medarbejdere kan hjælpe hinanden og undgå flaskehalse.

OPTIMERING OG EFFEKTIVISERING AF EKSISTERENDE ERP-PLATFORM

Heidi Corneliussen er forretningsarktitekt hos PenSam og arbejder med forretningsarkitektur, produkter/processer og forretningsudvikling.

Heidi fortæller om samarbejdet med Consit: ” Jeg oplever Consit som en yderst professionel og kompetent partner i deres tilgang til kunderne. I forhold til change management leverer Consit på et højt niveau. Consit formår at forstå og sætte sig ind i kundernes behov.”

Helt konkret har samarbejdet udmøntet sig i:

  • Succesfuld opgradering af e-Business suite, PenSams ERP-system
  • Effektivisering og strømlining af debitormodul
  • Smidigere import af posteringer fra Netbank via kontoudtog
  • Effektivisering af rykkerproces for debitorer
  • Strømlinet og forenklet bogføringssetup for indbetalinger.

Heidi fortsætter: ”Consits folk er hurtige til at tilegne sig den nødvendige viden, og kommer altid med konstruktive og yderst gennemarbejdede løsningsforslag, og forholder sig desuden altid til eventuelle risici.”

Heidi slutter: ” Consit leverer til tiden, og besidder en høj faglig viden og indsigt i forhold til ERP-systemer og hvordan IT-systemerne er bygget op. Consit er dygtige til at agere sparringspartner, men i høj grad også dygtige i deres udførelse af support, tilpasning og udvikling i ERP-systemet. Consit har mine bedste anbefalinger!”

FORANKRING ER EN NØDVENDIGHED

Marianne Nørskov er konsulentchef hos Consit og fortæller ompensam figur samarbejdet med PenSam: ”Vi har været rigtig glade for samarbejdet med PenSam. Jeg tror, at der er flere grunde til den ros vi får fra vores kunder. Vores konsulenter har grundlæggende et højt fagligt niveau og vi arbejder altid ud fra kundens behov. Så kan vi fungere som sparringspartner både omkring ERP, men også change management, og det tilføre ekstra værdi for vores kunder.

Vi er ikke kun forandringsagenter, men også forankringsagenter. Det er vores erfaring at uden forankring holder forandring ikke i længden. Så tror jeg også, at det hjælper, at vi selv har siddet på ”den anden side af bordet” og, at vi derfor kan skabe tillid på alle niveauer af organisation fordi vi kan tale samme sprog.”

Skal vi hjælpe jeres virksomhed med at identificere jeres optimeringspotentiale?

Læs mere om vores ERP-løsninger.

Kontakt os for en uforpligtende analyse af optimeringsmuligheder i jeres ERP-løsning og de arbejdsprocesser der er tilknyttet.

Marianne Nørskov

Kontakt:

Marianne Nørskov

Konsulentchef

mgnoerskov@consit.dk

+45 20 88 36 06